Mudr. Ervín Jakab, súkromný anesteziológ
anestezia.sk
anestezia.sk

Informácie pre pacientov

Prevádzkový poriadok pri ambulantných výkonoch
pri celkovej anestéze

Ambulantné výkony v celkovej anestéze umožňujú aby pacient v deň operácie mohol byť prepustený do domáceho ošetrenia. Tomu je podriadený výber výkonov a pacientov, predoperačná príprava, anesteziologické techníky, pooperačná starostlivosť a dodržanie zásad prepustenia pacienta do domácej starostlivosti. Zásadou je zabezpečiť maximálnu možnú bezpečnosť a komfort pacienta.

Výkony, ktoré sa môžu prevádzať na mimonemocničnej ambulancii v celkovej anestéze predpokladajú krátku dobu trvania, minimálna možnosť krvácania, minimum pridružených onemocnení u pacienta a zabezpečenie doprovodu a domácej starostlivosti dospelou, právne zodpovednou osobou.

Pred zahájením prevádzkovania ambulantných výkonov v celkovej anestéze sa ambulantný lekár a anesteziológ dohodnú na rozsahu výkonov, výbere pacientov, organizácii predoperačnej prípravy, systéme objednávania pacientov a pooperačnej starostlivosti.

Výber pacientov zabezpečuje ambulantný lekár, ktorý indikuje operačný výkon. Oboznámi pacienta s možnosťou prevedenia výkonu v celkovej anestéze a so spôsobom úhrady výkonu.

Nechá pacientovi vyplniť dotazník „Dotazník pred anestéziologickým výkonom", v spolupráci s anesteziológom zabezpečí predoperačné vyšetrenie v potrebnom rozsahu a naplánujú prevedenie výkonu.

V priestoroch ambulancie musí byť miestnosť pre samotný výkon a druhá miestnosť, kde bude pacient sledovaný až do prepustenia do domácej starostlivosti.

Aj operatér aj anesteizológ poskytnú pacientovi svoje telefónne čísla, na ktoré pacient oznámi prípadné neočakávané komplikácie. Podľa charakteru komplikácie zabezpečia lekári ďaľšiu starostlivosť.

Ambulantné výkony v celkovej anestéze sú poskytované na základe dobrovolnosti a vzájomnej dohody medzi ambulantným lekárom, anesteziológom a pacientom.

Cenník

Anesteziologický výkon zdravotné poisťovne nepreplácajú, preto sa zatiaľ vykonáva na priamu platbu anesteziológovi. V cene výkonu sú zahrnuté použité lieky, zdravotnícky materiál, anesteziologické plyny, amortizácia anesteziologických prístrojov, mzda lekára a zdravotnej sestry.

V prípade poskytnutia výkonu mimo Nitry účtujem dopravné náklady.